Home / Reference – Implementace informačního systému / Caterpillar Financial Services ČR, s.r.o.

Caterpillar Financial Services ČR, s.r.o.

 Zpět

IMPLEMENTACE MICROSOFT DYNAMICS NAV A CERTIFIKOVANÉHO ŘEŠENÍ PRO FINANČNÍ SLUŽBY ONECORE VE SPOLEČNOSTI CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES ČR. S.R.O.

Řešení pro finanční služby OneCore pro Microsoft Dynamics NAV podporuje jak finanční, tak operativní leasing.

Společnost Caterpillar Financial (Cat® Financial) je součástí celosvětového trhu a již téměř 90 let ve své práci pokračuje směrem k pokroku a pozitivním změnám na všech kontinentech. Zákazníci se obrací na Caterpillar nalézt pomoct při vyvinutí infrastruktury, energie a přírodních zdrojů. S výsledkem tržeb a výnosů 55.656 bilionů dolarů v roce 2013 je společnost světovým lídrem ve výrobě stavebních a důlních strojů, motorů na naftu a zemní plyn, průmyslových plynových turbín a dieselelektrické lokomotivy. Společnost Caterpillar působí především prostřednictvím svých třech produktových řad – průmysl zdrojů a surovin, stavební průmysl a Energie & Doprava. Také poskytuje finanční služby a služby spojené s financováním produktů.

Nabídka Cat® Financial je velmi bohatá, co se týká finančních produktů a řešení, které jsou přizpůsobeny na míru zákazníkům. Je zde zahrnuto i financování Cat vybavení – specifická průmyslová řešení, která financují Cat vybavení a zařízení a celé stavby na klíč; financování Cat těžebních strojů; kapitálové řešení a pojistné řešení. Splátkový prodej nebo leasingový prodej poskytuje vlastnictví pomocí plateb uskutečněných v průběhu času a může být proveden platbou na protiúčet nebo platbou v hotovosti. Finanční leasing napomáhá zákazníkům najít snadnější cestu k vlastnictví s možností amortizovat jejich nákup zařízení. Operativní leasing umožňuje provádět nejnižší možné platby pro ty zákazníky, kteří nemají zájem o vlastnictví zařízení.

Společnost AXIOM PROVIS Int. byla vybrána jako partner v poskytování konečného informačního podnikového a leasingového řešení pro Cat® Financial. AXIOM PROVIS Int. poskytla vlastní vertikální leasingové řešení OneCore, které podporuje jak finanční, tak operativní leasing a je plně integrováno do systému Microsoft Dynamics NAV. Celé řešení bylo ve společnosti Caterpillar implementováno za dobu 1 roku a je určeno pro 30 uživatelů. Implementace byla velmi obsáhlá a zahrnula fungování nezbytných účetních a legislativních standardů, jako je IFRS, GAAP a místní účetní zásady jak v České, tak Slovenské republice. V rámci všech funkcionalit je zde také možnost využít více měn při reportování, účtování a dalších aktivitách, stejně tak jsou zde zahrnuty splátkové kalendáře.

Pro více informací o zákazníkovi AXIOM PROVIS Int. navštivte jejich webové stránky: http://www.caterpillar.com/en/company/brands/cat-financial.html

Top