Dotace EU

PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI AXIOM PROVIS – OPZ 97

je spolufinancováno Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní pozici.

EU vlajka

PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI P R O V I S – OPZ 97

je spolufinancováno Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní pozici.

EU vlajka