Fúze dceřiných společností do jediné společnosti Solitea, a.s.

Asi jste zaregistrovali, že naše společnost AXIOM PROVIS Int., s.r.o. je již téměř 4 měsíce součástí holdingu Solitea. S ohledem na zlepšení našich služeb a zjednodušení obchodních vztahů jsme se rozhodli přistoupit k dalšímu kroku integrace a uskutečnit fúzi dceřiných společností do jediné společnosti Solitea, a.s.

Z právního hlediska bude fúze provedena formou sloučení tak, že (formálně) zanikající společností je AXIOM PROVIS Int., s.r.o., se sídlem Pod Vrškem 5360, 760 01 Zlín, IČ 44005351  a nástupnickou společností je Solitea, a.s., se sídlem Drobného 49, 602 00 Brno, Česká republika, IČ 01572377.