Incadea.dms bude i nadále Gold Integrated DMS!

Žhavá novinka z oblasti automotive!

Naše partnerské řešení incadea.dms obdrželo certifikaci DAF na úroveň Integration level a díky tomu bude i nadále označené (uznané) jako „Gold Integrated DMS“. Veškeré podrobnosti naleznete v přiloženém certifikátu DAF.