Obecné informace

Používání webu AXIOM PROVIS Int.

Web AXIOM PROVIS Int., s.r.o. je postaven na WordPress – open source verzi systému pro správu obsahu (Content Management System). WordPress je vhodný pro vytváření a nasazování webových projektů jako jsou například komerční webové stránky, korporátní intranety a extranety a online publikační systémy a portály

Ochrana os. údajů a GDPR

Nakládání s osobními údaji a jejich ochraně je ze strany naší společnosti věnována velká pozornost a je pro nás prioritou, aby se předcházelo neoprávněným zásahům do soukromí našich klientů. Prostřednictvím těchto zásad jste informováni, jaké osobní údaje jsou shromažďovány, k jakým účelům, z jakých zdrojů jsou získávány…

Obchodní podmínky společnosti AXIOM PROVIS Int.

Všeobecné obchodní podmínky jsou v dnešní době pro běžný život firem s ohledem na velké množství uzavíraných smluv prakticky nepostradatelné. Obchodní podmínky jsou klíčovým dokumentem, který právně definuje vztahy se zákazníky. Díky jejich obecnému charakteru je možné zjednodušit proces uzavírání smluv.

Politika bezpečnosti informací

Vedení společnosti si je vědomo, jak důležitou roli hrají informace v současném světě při podnikání, v pracovním i v soukromém životě. Podporuje proto budování a neustálé rozvíjení systému řízení bezpečnosti informací, aby tím společnost chránila svá informační aktiva a aby svým zákazníkům i partnerům poskytla….

Licenční podmínky pro Microsoft Azure

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Microsoft popisuje zásady a postupy při ochraně osobních údajů, které se vztahují na vaše používání služeb Azure a dalších podnikových online služeb od Microsoftu, jako jsou Office 365 a Intune. Smlouva o poskytování služeb Online Services Agreement nebo Doplňkové podmínky…

Licenční podmínky pro Microsoft Dynamics NAV

Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi vámi a společností Microsoft Corporation (nebo některou z jejích afilací). Vztahují se na výše uvedený software a veškeré služby a aktualizace softwaru společnosti Microsoft (s výjimkou v rozsahu, ve kterém jsou takové služby či aktualizace doprovázeny novými nebo doplňujícími podmínkami…

Licenční podmínky pro Microsoft Cloud

Tato smlouva Microsoft Cloud se uzavírá mezi vámi zastupovaným subjektem nebo, pokud v souvislosti se zakoupením nebo prodloužením odběru žádný subjekt neurčíte, mezi vámi jako jednotlivcem („Zákazník“) a společností Microsoft Ireland Operations Limited („Microsoft“). Všechna práva udělená podle této smlouvy jsou nevýhradní a nepřenosná…