Obecné informace

Používání webu

Web je postaven na WordPress – open source verzi systému pro správu obsahu (Content Management System). WordPress je vhodný pro vytváření a nasazování webových projektů jako jsou například komerční webové stránky, korporátní intranety a extranety a online publikační systémy a portály

Ochrana os. údajů a GDPR

Nakládání s osobními údaji a jejich ochraně je ze strany naší společnosti věnována velká pozornost a je pro nás prioritou, aby se předcházelo neoprávněným zásahům do soukromí našich klientů. Prostřednictvím těchto zásad jste informováni, jaké osobní údaje jsou shromažďovány, k jakým účelům, z jakých zdrojů jsou získávány…

Licenční podmínky pro Microsoft Azure

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Microsoft popisuje zásady a postupy při ochraně osobních údajů, které se vztahují na vaše používání služeb Azure a dalších podnikových online služeb od Microsoftu, jako jsou Office 365 a Intune. Smlouva o poskytování služeb Online Services Agreement nebo Doplňkové podmínky…

Licenční podmínky pro Microsoft Dynamics 365 Business Central

Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi vámi a společností Microsoft Corporation (nebo některou z jejích afilací). Vztahují se na výše uvedený software a veškeré služby a aktualizace softwaru společnosti Microsoft (s výjimkou v rozsahu, ve kterém jsou takové služby či aktualizace doprovázeny novými nebo doplňujícími podmínkami…

Licenční podmínky pro Microsoft Cloud

Tato smlouva Microsoft Cloud se uzavírá mezi vámi zastupovaným subjektem nebo, pokud v souvislosti se zakoupením nebo prodloužením odběru žádný subjekt neurčíte, mezi vámi jako jednotlivcem („Zákazník“) a společností Microsoft Ireland Operations Limited („Microsoft“). Všechna práva udělená podle této smlouvy jsou nevýhradní a nepřenosná…