Pokud se jedná o data našich zákazníků, nenecháváme nic náhodě.

Všichni dobře známe nejrozšířenější způsob zabezpečení systémů, programů, dat a jiných citlivých údajů, kterým je v dnešní době jednoznačně kombinace uživatelského jména a hesla, a to platí jak mezi jednotlivými uživateli, tak i napříč většinou společností. Ovšem co je dostatečné, nebývá zpravidla to nejlepší, a protože my Vám chceme nabídnout jen to nejlepší v oblasti služeb, ale také v oblasti ochrany Vašich dat, rozhodli jsme se jako jedna z prvních společností přejít na kompletní zabezpečení a přístup k zákaznickým datům pomocí metody MFA. Nic Vám tato zkratka neříká?

Tak se na její význam ve stručnosti podívejme.

Zkratka MFA vychází z anglického výrazu Multi-Factor Authentication, což můžeme přeložit jako Vícefaktorová autentizace nebo chcete-li metoda ochrany přístupu pomocí ověření více faktorů (oblastí). Již ze samotného překladu je tedy patrné, že metoda spočívá v ověření několika na sobě nezávislých faktorů. Konkrétně se jedná znalostní faktor (zahrnuje to, co uživatel zná) a vlastnický faktor (např. platební karty, mobilní telefon, HW token apod.).

Co to pro Vás znamená v reálném životě?

Nejlepší vysvětlení bude, když si současné zabezpečovací metody ve stručnosti porovnáme. Nejprve trocha matematiky – doba pro prolomení opravdu silného hesla (délka 8 znaků, složení malé a velká písmena + číslice + znaky) hrubou silou je matematicky spočítána na dobu asi 800 000 let při rychlosti 100 hesel za sekundu. Toto číslo je dané počtem kombinací (3×1015) a opravdu se zdá jako astronomické, ale v dnešní době superpočítačů a sdíleného výpočetního výkonu lze dobu pro prolomení razantně zkrátit.

Dalším krokem ke zvýšení ochrany je metoda tzv. 2 Factor Authentication neboli dvoufaktorové ověření, které kombinuje výše zmíněné heslo (znalostní faktor) s vlastnickým faktorem popsaným výše. Tím je dosaženo rapidní navýšení míry zabezpečení a právě tento způsob v AXIOM PROVIS Int. používáme.

Vaše data tedy chráníme, jak je to jen možné… A v případě, že byste chtěli poradit, jak podobného zabezpečení dosáhnout i ve Vaší společnosti, neváhejte se obrátit na naši společnosti AXIOM PROVIS Int.