Prodej, marketing a řízení vztahů se zákazníky (CRM)

Prodej, marketing a řízení vztahů se zákazníky (CRM) v Microsoft Dynamics NAV

Řízení kampaně: Prodej, marketing a řízení vztahů se zákazníkyŘízení kampaně

Organizujte své kampaně na základě segmentů vašich kontaktů, které definujete. Můžete definovat segmenty na základě specifických kritérií, jako je prodej, profily kontaktů a interakce, a opakovaně používat existujícíc segmenty nebo kritéria segmentace. Ke komunikaci s kontakty můžete použít funkci hromadné korespondence z aplikace Word (nebo posílat jiné formáty souborů).

Klasifikace kontaktů: Prodej, marketing a řízení vztahů se zákazníkyKlasifikace kontaktů

Kontakty si můžete zařadit do kategorií a automaticky klasifikovat své zákazníky na základě zadaných kritérií. Například můžete zobrazit kontakty programové skupiny z hlediska výnosů. Na základě těchto informací můžete rozdělit do segmentů ABC a dokonce používat tuto granuli pro hodnocení.

Správa kontaktů a správa příležitostí: Prodej, marketing a řízení vztahů se zákazníkySpráva kontaktů a správa příležitostí

Umožní vám udržovat si přehled o kontaktech a přizpůsobit jim svůj přístup. Můžete si zaznamenávat kontaktní informace pro všechny obchodní vztahy. Díky správě kontaktů si jednoduše určíte jednotlivé lidi související s každým kontaktem, obdržíte automatické upozornění, pokud zadáte kontaktní údaje, které již existují apod. Udržujte si přehled o prodejních příležitostech. Rozdělte si prodejní procesy na různé fáze a používejte tyto informace k tomu, abyste měli přehled o obchodních příležitostech a mohli je snadno spravovat.

Správa interakce_dokumentů: Prodej, marketing a řízení vztahů se zákazníkySpráva interakce / dokumentů

Zaznamenávejte všechny interakce, které máte s kontakty, a to například telefonní hovory, schůzky nebo dopisy. K interakcím můžete připojovat dokumenty (soubory aplikací Word a Excel nebo soubory ve formátu TXT). Můžete také automaticky zaznamenávat další interakce, například lze zaznamenávat všechny dokumenty Microsoft Dynamics NAV, které posíláte svým kontaktům, jako josu prodejní objednávky nebo cenové nabídky, a později je načíst.

Protokolování Microsoft Exchange: Prodej, marketing a řízení vztahů se zákazníkyProtokolování Microsoft Exchange

Umožňuje zaznamenávat veškerou e-mailovou korespondenci. Zaznamenávejte příchozí a odchozí e-maily odesílané prostřednictvím řešení Microsoft Dynamics NAV nebo aplikace Microsoft Outlook a nastavte program tak, aby zaznamenávání prováděl v Microsoft Dynamics NAV automaticky nebo ručně. Jde o serverové řešení, které vyžaduje systém Microsoft Exchange Server, abyste mohli e-mailové zprávy uchovávat v jejich přirozeném prostředí a snadněji je spravovat.

Integrace s klientem Outlook a správa úkolů: Prodej, marketing a řízení vztahů se zákazníkyIntegrace s klientem Outlook a správa úkolů

Synchronizujte si položky úkolů a kontakty v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV se schůzkami, úkoly a kontakty v aplikaci Outlook. Můžete vytvářet, aktualizovat, rušit a odstraňovat položky v jednom programu a v konkrétní dobu provést synchronizaci z aplikace Outlook. Můžete také upravit synchronizovat přidáním polí nebo přidáním nových entit, které mají být synchronizovány.

Máte dotazy nebo chcete více informací ohledně Microsoft Dynamics NAV a jeho implementaci? Napište nám: