Schvalování faktur rychleji a odkudkoliv

Ještě stále schvalujete faktury v papírové podobě? A setkáváte se se zdlouhavou rutinou od přijetí, přes správné zařazení do středisek až po jejich papírové schválení? Taky jsme to tak dělali, ale řekl jsme si: “Už více ne!“

Sledování celého „životní cyklu“ faktur

Podpora víceúrovňového schvalovacího procesu

Schválení faktury z jakéhokoliv zařízení a kdykoliv

Přehled a kontrola

Standardizace a optimalizace procesů

Snížení chybovosti

Naše společnost přešla na řešení Elektronického schvalování faktur v systému Microsoft Dynamics 365 Business Central a tento systém nám nejen šetří čas, ale rapidně urychluje celý proces od přijetí faktury po její finální schválení a zaplacení. Pomocí implementace modulu Elektronického schvalování faktur do systému Microsoft Dynamics 365 Business Central dokážeme nyní jedním kliknutím zaslat faktury na příslušné pracovníky a díky plné responsibilitě systému už ani nezáleží na tom, kde se zrovna nacházejí. Jednoduše z jakéhokoliv zařízení, které je zrovna po ruce, odpovědní pracovníci provedou kontrolu a schválení přímo v systému Microsoft Dynamics 365 Business Central a Vaše faktura je ihned připravena k proplacení.