Správa financí

Správa financí v Microsoft Dynamics NAV

Správa financí v informačním systému Microsoft Dynamics NAV umožňuje efektivně řídit finance vaší společnosti. Microsoft Dynamics NAV vám usnadní přístup k finančním informacím, které potřebujete k odhalení příležitostí, přesné kontrole a přehledu a průběhu vašeho podnikání. V rámci správy financí můžete využít následujících modulů:

Správa financí obecné v Microsoft Dynamics NAVObecné

Mezi obecné funkcionality správy financí patří účetní schémata, základní věcné položky / hlavní kniha, rozpočty, protokol změn, nákladové účetnictví, prognóza cashflow a další. Jednotlivé granule představují výkonné nástroje finančního výkaznictví, které pomáhají účetním a finančním analytikům extrahovat nejdůležitější podniková data z účtové osnovy, rozpočtů, účtů peněžních toků a typů nákladů do finančních výkazů.

Správa financí dlouhodobý majetek v Microsoft Dynamics NAVDlouhodobý majetek

Umožní vám udržovat si přehled o dlouhodobém majetku, jako jsou budovy, stroje a zařízení. Můžete zde také zaúčtovat různé transakce dlouhodobého majetku: akvizice, odpisy, znehodnocení, zhodnocení a vyřazení. Systém vám umožňuje pracovat s rozdělením dlouhodobého majetku, jeho pojistěním, udržbou a reklasifikací.

Správa financí řízení hotovosti v Microsoft Dynamics NAVŘízení hotovosti

Umožňuje vytvářet a spravovat více bankovních účtů a provádět na nich transakce v různých měnách podle potřeby firmy. Zpracovávání plateb je jednoduchý proces, při kterém můžete označit a zpracovat vybrané transakce. Funkcionalita řízení hotovosti vám usnadní správu plateb, odsouhlasení bankovního účtu a vystavování šeků.

Máte dotazy nebo chcete více informací ohledně Microsoft Dynamics NAV a jeho implementaci? Napište nám: