Správce servisu

Správce servisu v Microsoft Dynamics NAV

Plánování a dispečink

Umožňuje přiřazovat pracovníky k pracovním příkazům. Můžete zaznamenávat takové podrobnosti, jako je zpracování a stav pracovních příkazů. Pro dispečink můžete spravovat informace v závislosti na dostupnosti, dovednosti a položkách skladem. Získáte přehled o prioritách servisních úkolů, zatížení servisu a eskalacích úkolů.

Správa servisních smluv

Umožňuje nastavit dohodu se zákazníkem týkající se úrovně servisních služeb, které mají být poskytovány. Pomocí této granule můžete udržovat informace o historii smluv a obnovování smluv a jejich šablon, spravovat podrobnosti o záruce na předmět servisu a náhradních dílech, vyhodnocovat ziskovost smluv, generovat nabídky smluv apod.

Řízení předmětů servisu

Umožňuje zaznamenávat a udržovat si přehled o všechn vašich předmětech servisu, včetně informací o smlouvách, správy komponent a referenčních informací o kusovnících a informací o záruce. Pomocí funkce analýza tendence můžete zobrazit klíčové ukazatele výkonnosti k předmětu servisu v daném časovém rámci.

Řízení servisních zakázek

Registrujte poprodejní problémy, včetně žádostí o servis, probíhajících servisních úkonů, servisních zakázek a žádostí o opravu. Žádosti o servis mohou být iniciovány zákazníkem nebo vytvořeny automaticky v souladu s podmínkami ve vaší servisní smlouvě. Údaje mohou být zapsány v servisních zakázkách zaměstnancem call centra nebo vašim servisem. Tuto granuli také můžete použít k registraci neohlášené nebo jednorázové servisní zakázky.

Řízení cen servisních úkonů

Nastavujte, udržujte a sledujte ceny servisních úkonů. Můžete nastavit skupiny cen na základě různých kritérií, jako je například předmět servisu (nebo několik skupin předmětů servisu), typ prováděného servisního úkonu nebo typ závady, na omezenou dobu nebo pro konkrétního zákazníka nebo měnu. Definování struktur výpočtu ceny, které zahrnují všechny parametry zapojené do poskytování servisních služeb, například použité díly, různé druhy práce a poplatky za servisní úkony.

Máte dotazy nebo chcete více informací ohledně Microsoft Dynamics NAV a jeho implementaci? Napište nám: