Strategický plán AXIOM PROVIS Int. 2019-2021

V pátek 12. dubna 2019 jsme se ze všech poboček sjeli do Zlína, kde jsme společně hodnotili události minulého roku. Jelikož se naše firma neustále rozrůstá, a obor, ve kterém se pohybujeme, je velmi dynamický, je nutné všem těmto faktorům přizpůsobit směřování a strategii firmy. Proto nám byl při této události představen i strategický plán na období 2019-2021.

Naše produktové portfolio skládající se primárně z produktů Microsoft Dynamics 365 Business Central, Microsoft Azure, OneCore (řešení pro finanční služby) a incadea.dms (řešení pro automotive), rozšíří marketingový nástroj air&me for Dynamics. Ten bude představen 5. června 2019 v Microsoft Praha. V případně zájmu se události účastnit, kontaktujte nás na: info@axiomprovis.cz.

Mezi důležité body našeho strategického plánu patří celková digitalizace interních procesů. Počáteční kroky, které již byly realizovány, směřovaly zejména na podporu konceptu paper-less office. K dalším změnám, které se dotknou i Vás našich zákazníků a partnerů, bude patřit implementace agilních metod při řízení projektů.

Firma je již v pokročilé fázi získání certifikací ISO27001 a ISO22301, čímž potvrzujeme naši schopnost posoudit a ošetřit rizika bezpečnosti informací, včas identifikovat a minimalizovat rizika a dopady rušivých incidentů. Věříme, že tímto posílíme dobré jméno naší společnosti.

V neposlední řadě stále rozšiřujeme naši nabídku cloudových technologií Microsoft, ale i dalších nástrojů, které Vám umožní zautomatizovat procesy a pomohou vám k efektivnějšímu dosažení cílů.

Setkání firmy AXIOM PROVIS Int.